Bergvärme installation

Bergvärme installation

För den som funderar på att installera en värmepump så startar man ofta med att utvärdera ett antal olika fabrikat. Det finns ganska många tester i ämnet, och det är absolut inget fel att göra jämförelser. Nu måste man dock vara medveten om att dessa tester är standardiserade och kan bli missvisande. En av de viktigaste parametrarna kallas COP (Coefficient of Performance) och anger grovt sett hur mycket gratisenergi man kan få ut. Problemet är att COP varierar mycket kraftigt beroende på de temperaturer som gäller i varje enskilt fall. En tumregel är att ju högre radiatortemperatur, desto lägre COP.

Första steget – kontakta en installatör

Ett bra första steg för bergvärme Stockholm är att kontakta en erfaren installatör, som kan reda ut data kring olika värmepumpar i specifika situationer. Man måste också komma ihåg att själva värmepumpen endast utgör cirka en tredjedel av att installera bergvärme. De två andra delarna är inkoppling mot värmesystemet och borrhålet. Om installatören inte klarar dessa båda moment spelar det mindre roll om själva värmepumpen hade en tiondel bättre COP.

Det är nog för övrigt borrningen som skiljer en värmepumpsinstallatör från en VVS-installatör i allmänhet. Det finns många olika parametrar som påverkar borrlängden:

  • Man måste veta hur stor mängd energi man behöver ta ur borrhålet under en säsong. Denna mängd räknas i kWh.
  • Man måste kunna beräkna hur stor toppeffekt man tar ut ur hålet på ”årets kallaste dag”, räknat i kW.
  • Man måste veta kur många kW respektive kWh per meter borrhål man kan ta ur berget.
  • Man bör veta hur många meter det är från markytan ner till berg. Orsaken är att dessa metrar blir extra dyra när man borrar.

Många tillverkare av värmepumpar har beräkningsprogram som beräknar detta, men de är trots allt beroende av installatörens detaljkunskap.

Andra steget – en snabb installation

När man väl anlitat en firma för att borra för bergvärme är en installation normalt en snabb historia. Man börjar med borrningen av ett eller flera hål ner till cirka 200 meters djup. Antalet hål beror på hur mycket energi man behöver tar ur berget för att värma huset. Hålet är omkring 10 cm i diameter, och med modern borrutrustning orsakar man mycket små skador på tomten. Borrningen tar sällan mer än en dag, och allt skräp från borrningen samlas i en särskild behållare.

I nästa steg har man en dubbel slang – en del som går ner och en som går upp ur borrhålet. Slangen är fylld med vatten samt frysmedel för att förhindra isbildning. Denna slang kopplas in till värmepumpen, och det är alltså ur denna slang man utvinner gratisenergin. Värmepumpen pumpar runt detta kylmedia, och värmen från berget tillför den energi som behövs.

Slutligen kopplar man in värmepumpen mot husets radiatorsystem. I många fall innebär det att en befintlig oljepanna har monterats bort tidigare.

Bergvarme installation info