Bergvärme Stockholm

Varför välja bergvärme?

Funderar du på att installera bergvärme i Stockholm? Då funderar du helt rätt. Det finns många bra anledningar till att välja bergvärme som uppvärmningsalternativ. Framförallt är det billigt, miljövänligt och stabilt – med en bergvärmepump behöver du inte oroa dig för skiftande energimängder och därmed –priser, eller för att problem med energianläggningar ska lämna dig utan uppvärmning. På den här sidan tar vi upp mer om bergvärme – vilka fördelarna är och hur du går till väga när du installerar bergvärme.

Vad är bergvärme och hur fungerar det?

Bergvärme är ett samlingsbegrepp för den typ av värmepumpar som hämtar energi från berg och avlämnar energin till ett vattenburet system, alltså ett helt vanligt radiatorsystem. I ett bergvärmesystem borrar man ett eller flera hål med längd runt 200 meter ner i berget för att komma åt energin. Ett alternativ är att lägga en flera hundra meter lång slang på ett djup av någon meter. Detta kräver förstås att man har ytan tillgänglig.

En bergvärmepump utnyttjar den lagrade solvärmen. Till mycket liten del utnyttjas jordens heta innandöme, det handlar om delar av procent. Den lagrade solenergin är helt gratis, så den kostnad bergvärme ger kommer från att få upp energin ur berget och få den i ett temperaturintervall som passar för uppvärmning av ett hus.

Hur mycket kan man spara med bergvärme?

Som en tumregel för besparingen kan man säga att man med en bergvärmepump sparar 75 % av tidigare energi för uppvärmning och varmvatten. Om man tänker sig ett hus där man gjort av med 30 000 kWh per år för värme och varmvatten så sjunker den förbrukningen till 7 500 kWh. Med en rörlig elkostnad på 1 kr/kWh sparar man 7 500 kronor per år – på 15 år blir det runt 112 000 kronor.

Priset på en värmepumpinstallation varierar kraftigt. Det har bland annat att göra med avstånd från markyta till berg, hur svårt det är att komma in med borraggregat, svårighet att installera värmepump och typ av nuvarande uppvärmning. Som ett grovt riktmärke kan man dock säga att kostnaden ligger omkring 80 000-140 000 kronor efter ROT-avdrag. Det innebär att hela installationen i exemplet ovan är betald inom 10-15 år, och därefter får man varje år betydligt lägre kostnader.

Miljövänligt alternativ

Ekonomiskt är en bergvärmepump en mycket bra affär, men även miljön tjänar på bytet. Förvisso drivs värmepumpen på el, men el i Sverige produceras med avsevärt mindre utsläpp än vad en oljeeldad villa släpper ut.

Produktens livslängd

Tekniken, som i sig är mycket gammal, är nu väl utvecklad och livslängden på produkterna