Bergvärme tillstånd

Ansöka om tillstånd för bergvärme

När du vill installera bergvärme måste du först söka om borrtillstånd. En primär del i en installation av värmepump är det borrhål där man tar upp energin. Borrhålet, som kan vara flera stycken, borras till omkring 200 meters djup. Rent energimässigt kan man borra djupare, men de flesta borraggregat för värmepumpinstallationer har ett maximalt djup på 200 meter. Hålet har en diameter på cirka 100 mm. I hålet, eller hålen, sänker man ner två slangar som är hopkopplade med en U-koppling i botten. Dessa plaströr är cirka 40 mm i diameter.

Plaströren är fyllda med en blandning av vatten och sprit. Spritens uppgift är att förhindra frysning, och det är samma sorts sprit som bilister använder i vindrutespolningen. Spritblandningens uppgift är att hämta in energi. Låt oss säga att temperaturen till borrhålet är noll grader. Även om berget bara håller några få plusgrader kommer det att värma vätskan. Den kanske har 6 graders temperatur när den kommer tillbaka till värmepumpen, och dessa 6 grader innebär ett energitillskott som värmepumpen kan ta hand om.

I de allra flesta fall måste man begära tillstånd bergvärme för att få borra. Några få kommuner har gett generellt tillstånd, men det gäller i princip glesbygdskommuner. En installatör av värmepumpar vet förstås precis vilka regler som gäller. I tätbebyggda områden finns alltid risken att man skadar hetvatten, fiberkabel, telekabel och så vidare, men i de allra flesta fall går det att hitta en yta som är ok ur dessa synpunkter.

Enstaka kommuner har gjort sig kända genom att i princip neka borrtillstånd med hänvisning till att vätskan i slangarna i borrhålet kan läcka ut och skada naturen, i detta fall grundvattnet. Dessa avslag har överklagats, med hänvisning till att 50 års installationer av värmepumpar har gett maximalt ett par fall av läckage i slangarna i borrhålet. Den vätska som kommer ut, max några liter, innehåller dessutom samma ämnen som bilars spolarvätska, som kan användas helt utan restriktioner.

Vänd dig till en installatör

En installatör som arbetar med värmepumpar känner väl till hur och var man gör en bergvärmeansökan i respektive kommun, och i de flesta fall kan de ge noggranna förhandsbesked.

För att installera en värmepump krävs inga andra tillstånd än borrtillståndet. I många fall ersätter värmepumpen en oljepanna med oljetank inomhus. Dessa oljetankar brukar man montera ner, och det är en verksamhet som i sig omgärdas av väldigt mycket bestämmelser, men det krävs inget specifikt tillstånd.

När man installerar en värmepump kan det ibland vara nödvändigt att säkra upp, det vill säga att man köper ett större maximalt strömuttag. Man går då till exempel från huvudsäkring på 16 A till 25 A. Det här är inget som kräver tillstånd, men det krävs en undersökning innan installation utförs. Detta då det måste finnas kablage med tillräcklig area för att kunna säkra upp till en högre säkring.

Tillstand for bergvarme