Vad är bergvärme

Vad är bergvärme?

En av de vanligaste förklaringarna till hur en värmepump fungerar är att det fungerar som ett kylskåp, fast omvänt. Det finns en fysikalisk lag som säger att om man komprimerar en gas så kommer den komprimerade gasen att ha högre temperatur, och det här är grundprincipen i hur bergvärme via en bergenergianläggning fungerar.

Så fungerar värmepumpen

Tänk dig en stor tank med gas. Gasens temperatur sätter vi till -10 C. Om man sedan kraftigt minskar volymen kommer gasen att få en temperatur på säg +70 C. I nästa steg i detta exempel tänker vi oss dessa två tankar där en kompressor hämtar gas från den stora tanken och trycker in i den lilla tanken. När den lilla tanken fått en viss mängd gas finns det en förbindelse från lilla tanken till stora tanken via en ventil. När gasen från högtryckstanken sprutas via ventilen in i lågtryckstanken så sänks temperaturen.

I ett teoretiskt tänkt fall kan detta förlopp pågå i evigheter, det vill säga att gasen med lågt tryck trycks i den lilla tanken. När den lilla tanken börjar bli full sprutar gasen in i lågtrycksdelen via en ventil. Tänk dig då att vi lindar en slang runt lågtryckstanken. I den slangen finns vätska som cirkulerar i borrhålet, som är +5 C. Även om +5 är lågt, så värmer det gasen som är -10, och man tillför alltså energi. Vi har tillfört X kWh.

När den kalla gasen pumpas över till högtryckssidan innehåller gasen den extra energin X kWh. Tänk dig nu att vi lindat en slang med radiatorvatten runt högtryckstanken. Radiatorvattnet är i vårt exempel +50 C, och nu kan vi ta ut den nya energin, X kWh, utan att störa balansen i systemet.

Grundprincipen för en värmepump är egentligen inte svårare än så. I exemplet skulle radiatorn värmas helt av värmen från berget. I verkligheten måste kompressorn ha ström för att kunna pumpa gas från lågtryckssidan till högtryckssidan. Man använder förstås inte slangar lindade runt tryckkärlen, utan högeffektiva värmeväxlare. Huvuddelen av den energi som behövs för radiatorer och varmvatten kommer dock från den lagrade värmen i berget. Temperaturen på den vätska som cirkulerar från värmepumpen ner i borrhålet och tillbaka till värmepumpen ligger i intervallet från några minusgrader upp till några plusgrader.

Solvärme utnyttjas också

De finns många fördelar med bergvärme och en av de största är att man utnyttjar solvärme. Under sommaren lagras solvärme som energi i marken och berget, och det är den energin man utnyttjar. Det är alltså utan tvekan den renast tänkbara energin, som dessutom är evig. För att driva värmepumpens kompressor och hjälpapparater krävs förvisso elenergi, men med en värmepump gör man av med betydligt mindre energi än vad man exempelvis gör via direktverkande el.

Bergvarmes funktion